بمناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی صعود ورزشکاران به قله گرین شهرستان نهاوند

بمناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی صعود ورزشکاران هیئت ورزشهای همگانی به قله گرین شهرستان نهاوند پناهگاه دوم در صبح روز جمعه مورخه ۲۱\۷\۹۶ برگزار گردید.