نشست کارگروه ورزشی با نماینده مردم شریف شهرستان نهاوند

به گفته رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان نهاوند حجت اله جهانیان و دبیر کارگروه و مشاور ورزشی دکتر حسن بهرام نیا نماینده مردم شریف نهاوند در مجلس شورای اسلامی جلسه ای در عصر روز شنبه مورخه ۲۲\۷\۹۶ با اعضاء محترم و حضور نماینده محبوب و مردمی برگزار گردید که در این نشست برخی از رئیس و دبیر هیئت های ورزشی گزارشی از عملکرد خود را در اعلام نمودند در این نشست اشاره ای به نحوه استقبال از معاون وزیر که در روز چهارشنبه به نهاوند سفر میکند صحبت نمودند.