جلسه شورای ورزش همگانی در سالن اجتماعات شهدای فرمانداری شهرستان نهاوند

جلسه شورای ورزش همگانی در سالن اجتماعات شهدای فرمانداری شهرستان نهاوند در صبح روز یکشنبه مورخه ۱۹\۶\۹۶ برگزار گردید.