بمناسبت گرامیداشت هفته دولت اردوی یک روزه کمیته گردشگری در باغات شهرستان نهاوند

بمناسبت گرامیداشت هفته دولت اردوی یکشبه کمیته گردشگری در باغات شهرستان نهاوند از عصر روز جمعه مورخه ۳\۶\۹۶ الی صبح روز شنبه مورخه ۴\۶\۹۶ برگزار گردید.