بازدید از پروژههای ورزشی توسط معاون وزیر ورزش دکتر احمدی و دکتر بهرام نیا نماینده مردم شریف شهرستان نهاوند

بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش بازدید از پروژههای ورزشی نیمه کار در سفر معاون وزیر ورزش دکتر احمدی و دکتر حسن بهرام نیا نماینده مردم شریف شهرستان نهاوند ، معاونت محترم اداره کل ورزش و جوانان جناب آقای ضمیری نژاد، معاونت محترم فرماندار مهندس سلامتی ، رئیس محترم اداره ورزش و جوانان جناب آقای محرم روزبه ، رئیس محترم هیئت ورزشهای همگانی حجت اله جهانیان و هیئت همراه در روز پنج شنبه مورخه ۲۷\۷\۹۶ انجام گردید.