ورزشکاران نهاوندی شعار گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش را اولین روز در بالاترین نقطه از دیواره سنگ نوردی نصب نمودند

ورزشکاران پیشکسوت و قهرمانان نهاوندی شعار گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش را با آغاز روز چهارشنبه مورخه۲۶\۷\۹۶ به همین مناسبت در بالاترین نقطه از دیواره سنگ نوردی نصب نمودند.