بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش اهداء لوح و جایزه به چندین ورزشکار منظم هیئت ورزشهای همگانی شهرستان نهاوند

بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش اهداء لوح و جایزه به چندین ورزشکار منظم کمیته صبحگاهی هیئت ورزشهای همگانی شهرستان نهاوند صبح روز پنج شنبه مورخه ۲۷\۷\۹۵ در حضور ورزشکاران صبحگاهی برگزار گردید.